Geen_account? Aanmelden

kenteken natrekken
schades      km-standen      eigenaren
Voorkom een miskoop

Voorbeeld rapportKenteken natrekken
Voer een kenteken in:Wie schrijven er over autoverleden :meer . . .


Autoverleden


Nationale autopas


De rdw neemt nationale autopas over

De nationale autopas is in Nederland jaren lang een begrip geweest.
De naam is nog steeds erg bekend echter is de stichting nationale autopas niet langer actief in het verzamelen van tellerstanden.
Sinds 1 januari 2014 heeft de rdw het verzamelen van de kilometerstand over genomen van de NAP (afkorting voor nationale autopas).
De rdw heeft alle tellerstanden overgenomen van de N.A.P. en is verder gegaan met het bijhouden van de tellerstanden die tijdens elk
garage bezoek van een voertuig worden opgenomen. Deze teller registraties dienen als anti fraude instrument tegen kilometerstand fraude.
Het terug draaien van tellerstanden is de meest voorkomende fraude in de voertuig branche. Sinds de NAP begonnen is met het registreren
van kilometerstanden is deze fraude een stuk ingeperkt en worden vandaag de dag tellers van Nederlandse auto's het minst teruggedraaid van
vrijwel heel Europa. Het probleem is niet helemaal opgelost want er rijden nog steeds veel auto's rond met een stand die niet klopt.
Van origineel Nederlandse auto's zijn dat er volgens sommige organisaties 5% en van ingevoerde voertuigen die in Nederland rond rijden wel 60%.
Op 1 januari 2014 is er ook een maatregel van start gegaan om deze fraude verder de kop in te drukken. Het was namelijk niet verboden of strafbaar
om een teller terug te draaien waardoor mensen die dit deden de wet niet overtraden en er naast morele grensen geen reden was om dit niet te doen.
Met het strafbaar maken van deze handeling is de toegankelijkheid tot deze fraude gereduceerd, er werd namelijk openlijk geadverteerd door
bedrijven die zich bezig hielen met het terug draaien van tellers. Hierdoor werd een deel van de autobezitters verleid om de teller van hun
voertuig terug te draaien omdat de waarde van het voertuig hierdoor toenam.
Door het verbieden van deze handeling is er ook een eind gekomen aan partijen die hiervoor adverteren.
Het resultaat is dat er met minder teller wordt gefraudeerd echter wordt het nog steeds gedaan.
De reden om een stand terug te draaien ligt voor de hand. Er is een directe waarde vermeerdering van het voertuig die snel oploopt tot enkele duizenden euro's.
Hoewel het in Nederland in veel gevallen geregistreerd wordt zal het niet altijd opvallen. Alleen als een koper een nationale autopas check doet zal de
verkoper door de mand vallen, maar hoewel de kilometer check door vele gedaan wordt is er altijd een koper te vinden die dit niet doet.
Het zal na een aankoop van een dergelijk voertuig niet snel tot een rechtzaak komen omdat de meeste consumenten niet weten hoe ze het aan moeten pakken
wanneer ze de dupe zijn geworden van teller fraude. Onderaan deze pagina kunt u lezen wat u kunt doen wanneer u een auto met teruggedraaide teller heeft gekocht.

Nationale autopas geen oplossing voor internationaal probleem.

Het systeem van de nationale autopas werkt goed voor maar een deel van de auto's dat in Nederland rond rijdt.
Wanneer een auto vanaf dat deze uit de fabriek komt in Nederland rond rijdt dan kunnen de kilometerstanden bij elk garage bezoek worden geregistreerd.
Hierdoor kan er van deze zogenaamde origineel Nederlandse auto's en sluitende kilometerstand trend worden opgebouwd. De stand zal na verloop van tijd altijd
oplopend zijn dus wanneer er opeens een stand wordt geregistreerd die veel lager is dan de stand ervoor dan is het duidelijk dat dit niet klopt.
Bij voertuigen die na een jaar of enkele jaren vanuit het buitenland worden geimporteerd naar Nederland mist deze sluitende dekking van kilometerregistraties.
Een auto die maar enkele jaren oud is kan er al 200.000 kilometer op hebben zitten en er is geen manier om dit te achterhalen wanneer er nooit een teller registratie
is gedaan. Wanneer een jonge occassion met een hoge kilometerstand wordt ingevoerd dan wordt de kilometerstand bijna altijd teruggedraaid. Bij een jonge occassion
is de waarde vermeerdering immers het grootste wanneer dit wordt gedaan. Er zijn bedrijven die niet anders doen dan het zoeken naar jonge occasions in het buitenland
met een hoge tellerstand voor het plegen van deze fraude. Een ander probleem met ingevoerde auto's is dat zelfs wanneer een garage bedrijf deze zonder kwade bedoelingen
importeerd er in een hoop gevallen toch sprake is van een teruggedraaide teller. Dit komt omdat dit in het buitenland ook veelvuldig wordt gedaan, zelfs vele malen
vaker dan in Nederland. Dit komt omdat er in de meeste landen totaal geen kilometer registratie systemen bestaan. Kwaadwillende hebben dus vrij spel.
In Duitsland en in veel andere landen is het percentage occassions met een teruggedraaide teller zelfs 30%. Dat is 1 op de 3 occassions. Een occassion die naar Nederland
wordt ingevoerd heeft dus in 1 op de 3 gevallen een teruggedraaide teller. Als we dit optellen bij de aantallen occasions waarvan de teller nog eens wordt teruggedraaid
bij ingevoer dan kan het percentage ingevoerde occassions met een onjuiste kilometerstand oplopen 60%.
Er worden steeds meer voertuigen geimporteerd waardoor het Nederlandse wagenpark nu voor ongeveer 15% bestaat uit ingevoerde voertuigen waarvan de kilometerstand niet klopt. Voor dit deel is de autopas geheel onbruikbaar. Totdat er een internationale samenwerking komt tussen landen om dit probleem aan te pakken is
de kans ook in Nederland groot dat een consument te maken krijgt met kilometerstand fraude.

Versoepeling APK keuring slecht voor aanpak kilometerstand fraude.

Op 1 Januari 2008 heeft er een versoepeling plaatsgevonden voor de frequentie waarmee een nieuw voertuig apk gekeurd moet worden.
Vanaf 1 Januari 2008 hoeft een benzine auto pas na 4 jaar gekeurd te worden, dit was daarvoor na 3 jaar.
De apk keuring is een belangrijk onderdeel voor het registreren van de kilometerstanden waar het anti fraude systeem op is gebaseerd.
De teller registraties voor de nationale autopas check worden opgenomen tijdens apk keuringen en onderhoudsbeurten. Wanneer het onderhoud wordt gedaan door een
garage of organisatie die geen standen registreerd dan heeft de voertuig eigenaar 4 jaar de tijd om flink te rijden met de auto en net voor de apk keuring een
teller correctie uit te voeren.

Tips bij teller fraude

Wanneer u de dupe bent geworden van teller fraude waarbij u een voertuig heeft gekocht waarvan de kilometerstand is terug gedraaid dan zijn er een aantal dingen
die u kunt doen. Omdat u te veel heeft betaald voor het voertuig bent u opgelicht, u heeft er dus recht op om het teveel betaalde bedrag terug te krijgen of om de
koop ongedaan te maken. Hiervoor zal u wel moeten bewijzen dat de verkoper op de hoogte was van de terug gedraaide teller of dat de verkoper de gene was die de
teller heeft terug gedraaid. Hiermee kunt u aantonen dat de verkoper willens en wetens heeft gehandeld.
Wanneer u een km stand online natrekt via de kenteken check van de nationale autopas dan zal u alleen kunnen zien of de stand logisch of onlogisch is. U krijgt online nooit inzage in de teller registraties die gedaan zijn bij elke apk keuring en onderhouds beurten. Dit is om te voorkomen dat deze informatie gebruikt kan worden om fraude te plegen.
Men zou namelijk op zoek kunnen gaan naar auto's met een hoge kilometerstand waarvan de laatste geregistreerde kilometerstand een stuk lager is.
De kilometerstand checken van veel voertuigen op deze manier zal vroeg of laat een geschikt voertuig opleveren waar dan snel een waarde vermeerdering op kan worden
verkregen door de km stand terug te draaien. Om dit te voorkomen is het alleen mogelijk om de geregistreerde standen in te zien wanneer de eigenaar persoonlijk
met de voertuig papieren en het voertuig langs gaat bij een RDW erkende garage. Dit kunt u dus ook doen wanneer u de dupe bent van teller fraude.
U kunt het overzicht van de geregistreerde standen opvragen, dit heet een tellerrapport. Bij elke stand die is opgenomen staat ook een datum van registratie.
Als de stand oplopend is tot aan de datum dat de verkoper eigenaar werd en daarna opeens lager stond dan is het duidelijk dat de verkoper verantwoordelijk is voor
het terug draaien. Het teller rapport kan in een dergelijk geval als bewijs dienen in een eventuele rechtzaak.
Een knelpunt bij het kunnen terugdraaien van de koop is een stuk verantwoordelijkheid die bij de koper ligt bij de aankoop.
Er wordt namelijk verwacht dat een koper onderzoek doet naar een te kopen voertuig. Wanneer de koper verzuimd om een voertuig zo goed als hij kan te onderzoeken
voordat hij overgaat tot koop, dan is dit een tekortkoming van de koper en wordt dit wettelijk gezien vaak af gedaan als eigen schuld dikke bult.
Achteraf het onderzoek doen dat u eigenlijk had moeten doen voordat u een auto kocht is dus niet de gewenste weg. Zorg er altijd voor dat u bij het kopen van
een auto voldoet aan uw onderzoeks plicht om achteraf problemen te voorkomen. Wat kunt u dan wel doen om een verkoper zover te krijgen om de koop terug te draaien ookal
zou u niet sterk staan in een rechtzaak? Sinds 1 Januari 2014 is het strafbaar om een teller terug te draaien dus als u kunt aantonen dat de verkoper de stand na deze
datum heeft aangepast dan heeft deze een strafbaar feit gepleegd. U zou dit kunnen gebruiken om druk uit te oefenen op de verkoper. U kunt hier namelijk aangifte over doen
bij de politie. Wanneer de garage dus niet met een passende oplossing komt kunt u dreigen aangifte te doen.
De meeste autobedrijven zijn lid van de brance organisatie BOVAG. Ook de BOVAG kan bemiddelen wanneer er onenigheid ontstaat na een verkoop. De voorwaarde is wel dat het verkopende bedrijf aangesloten is bij de BOVAG.


Heeft u moeite met het gebruiken van onze kenteken check? neem nu Contact op en wij helpen u stap voor stap.